Pakej Pengedar


Pakej Pengedar Organo Gold

Pakej Bronze
 • 12 kotak Produk (WM:RM450/EM480)
  • Black Coffee
  • Mocha
  • Latte
  • Hot Chocolate
  • Cafe Supreme
 • Biz Kit + Back Office (RM80)
 • Kos Penghantaran (WM:RM21/EM46)
Jumlah : WM RM551 / EM RM606


---------------------------------------------------------------------------------
 
Pakej Silver
 • 35 kotak Produk (WM:RM1380/EM1480)
  • Black Coffee
  • Mocha
  • Latte
  • Hot Chocolate
  • Cafe Supreme
  • King od Coffee
 • Biz Kit + Back Office (RM80)
 • Kos Penghantaran (WM:RM61/EM118)
Jumlah : WM RM1521 / EM RM1678

  
---------------------------------------------------------------------------------
  
Pakej Gold
 • 84 kotak Produk (WM:RM3380/EM3630)
  • Black Coffee
  • Mocha
  • Latte
  • Hot Chocolate
  • Cafe Supreme
  • King od Coffee
  • Royal Brewed
 • Biz Kit + Back Office (RM80)
 • Kos Penghantaran (WM:RM133/EM262)
Jumlah : WM RM3593 / EM RM3972

No comments:

Post a Comment